Politika kvality

Rozhodujúcim cieľom spoločnosti ELRON Elektro s.r.o. je uspokojiť zákazníka v čo najväčšej miere tak, aby meno firmy bolo vždy spájané s kvalitou, odbornosťou, pružnosťou a celkovou spokojnosťou.

Politika organizácie je postavená na nasledujúcich tézach:

 • dodržiavať zákony, legislatívu i podnikateľskú etiku
 • analyzovať pozíciu firmy, neustále preskúmavať, vyhodnocovať a optimalizovať činnosti a poznatky aplikovať do cieľov kvality
 • zvyšovanie efektivity procesov vo firme tak, aby skrátili dobu vybavenia zákazníka v čo najkratšej miere a ku maximálnej spokojnosti zákazníka
 • udržovať spätnú väzbu medzi organizáciou a zákazníkmi a sledovať aktuálne ich potreby, a tieto aplikovať do cieľov kvality
 • vytvárať podmienky pre  rozvoj zamestnancov a prispievať tak k zvýšeniu odbornosti poskytovaných služieb ako aj ich osobného rastu
 • stimulovať motiváciu, spokojnosť a výkon pracovníkov vhodným pracovným prostredím, aby mohli osobným príkladom a dobrou informovanosťou byť prínosom k skvalitneniu systému a práce
 • zabezpečiť rozvoj infraštruktúry a využitie progresívnych informačných systémov s cieľom dosahovať zákazníkom požadovanú kvalitu
 • aktívne zapájať všetkých pracovníkov do neustáleho zlepšovania kvality
 • zabezpečiť efektívnu internú komunikáciu a tímovú prácu pri uplatnení procesného prístupu systému manažérstva kvality, zdokonaľovať systém manažérstva kvality
 • zabezpečiť trvalú a optimálnu inováciu procesov a informačných systémov
 • merať a kontrolovať procesy vo firme podľa jasných ukazovateľov k zabezpečeniu trvalého rozvoja spoločnosti

Trojité krédo

 • Promptná realizácia
 • Zaručená kvalita
 • Vynikajúca cena

Dobré meno našej spoločnosti je i uznaním pre každého z nás. Vážme si ho a podporme ho svojou každodennou kvalitnou prácou.

 

                                                                                                  Ing. Peter Kuchar
                                                                                                  Riaditeľ firmy

 


* * *  AKTUÁLNE INFO pre zákazníkov  * * *
(aj eSHOPu)

 
PREDAJŇA v BRATISLAVE (R1 centrum)
je v
SOBOTU opäť OTVORENÁ
9:00 - 13:00
 Vážený zákazníci
dovoľujeme si Vás upozorniť na
ZMENY podmienok fakturovania a vrátenia bubnov a ostatných vratných obalov
(aktuálne platné od 01.01.2023)

Dokument TU 

resp. v sekcii "Obchodné podmienky"

 VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI 
naše 
PREDAJNE sú OTVORENÉ
(MALOOBCHOD / VEĽKOOBCHOD)
Pondelok - Piatok: 7:30 - 15:30