Ďakujeme všetkým účastníkom - vystavovateľom aj zákazníkom,

za účasť na akcii spojenej s oslavami 10.-teho výročia našej spoločnosti.

Kolektív ELRON Elektro s.r.o.